Dung Môi White Spirit

White spirit

Quy cách: 154kg/phuy