Dung Môi MEK

Dung Môi MEK – Số CAS : 78-93-3

Quy cách: 165 kg/phuy