Dung Môi Ethyl Acetate

Dung Môi Ethyl Acetate – CAS

Tên thường gọi: EA

Quy Cách: 180kg/phuy